Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4740/2017Usnesení NS ze dne 09.10.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4740.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4740/2017-135

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Tomášem Novosadem v právní věci žalobkyně PhDr. H. P., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 109/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 3. 2016, č. j. 16 Co 60/2016-120, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze jako soud odvolací potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 21. 12. 2015, č. j. 23 C 109/2013-111.

Žalobkyně v záhlaví uvedené usnesení napadla dovoláním, které však následně vzala zpět (podáním ze dne 15. 8. 2017 na listu č. 132).

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovoláních rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Nejvyšší soud přihlédl ke zpětvzetí dovolání a dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 9. října 2017

JUDr. Tomáš Novosad

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru