Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4698/2017Usnesení NS ze dne 29.11.2017

HeslaOdpovědnost státu za škodu
Odklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4698.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4698/2017-219

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Bohumila Dvořáka v právní věci žalobkyně J. V., zastoupené JUDr. Blankou Hostinskou, advokátkou se sídlem v Brně, Husova 200/16, proti žalované Gain Capital UK Limited, Ltd., se sídlem v Londýně, Park House, Finsbury Circus 16, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupené JUDr. Martinem Kartnerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Stallichova 933/7, o zaplacení částky 147 250 USD s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích pod sp. zn. 55 EVCm 1/2016, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 6. 2017, č. j. 5 Cmo 153/2017-184, takto:

Návrh na odklad právní moci usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 6. 2017, č. j. 5 Cmo 153/2017-184, se zamítá.

Odůvodnění:

Žalovaná podala proti ve výroku označenému usnesení Vrchního soudu v Praze dovolání, které bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, za splnění podmínky § 241 odst. 1 občanského soudního řádu, obsahuje způsobilý dovolací důvod podle § 241a odst. 1 občanského soudního řádu a náležitosti vyžadované ustanovením § 241a odst. 2 občanského soudního řádu. Žalovaná v dovolání současně navrhla, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí. Vzhledem k povaze napadeného rozhodnutí, které žádnou vykonatelnou povinnost neukládá, posoudil Nejvyšší soud daný úkon žalované v souladu s § 41 odst. 2 občanského soudního řádu podle jeho obsahu jako návrh na odklad právní moci předmětného rozhodnutí.

Podle ustanovení § 243 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), může Nejvyšší soud před rozhodnutím o podaném dovolání odložit právní moc napadeného rozhodnutí.

Žalovaná se domnívá, že je dán důvod k odkladu právní moci rozhodnutí, neboť jí „hrozí závažná újma spočívající v tom, že žalované mohou vzniknout nadbytečné náklady především na právní zastoupení v případě pokračování řízení u soudu prvního stupně a v tom, že soud prvního stupně by mohl rozhodnout ve věci, aniž by byla vyřešena otázka pravomoci českých soudů“. Tato újma však žalované vzniknout nemůže, neboť procesní spis byl Nejvyššímu soudu předložen společně s žalovanou podaným dovoláním a řízení před soudem prvního stupně tak nemůže do doby rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání žalované pokračovat.

Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, že žalovaná není závažně ohrožena ve svých právech, dovolací soud návrh na odklad právní moci napadeného rozhodnutí zamítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. listopadu 2017

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru