Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4694/2014Usnesení NS ze dne 28.04.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.4694.2014.1
Dotčené předpisy

§ 13 odst. 2 předpisu č. 82/1998 Sb.

§ 31a předpisu č. 82/1998 Sb.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 2183/15 ze dne 05.04.2016 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Tomáš Lichovník


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4694/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobce Ing. V. S., zastoupeného JUDr. Tomášem Kučírkem, LL. M., advokátem se sídlem v Praze 1, Petrská 1168/29, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16 o zaplacení 500 000 Kč vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 69/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. června 2014, č. j. 36 Co 74/2013-156, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ze dne 28. května 2013, č. j. 10 C 69/2012-115, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 500 000 Kč. Uvedené částky se žalobce domáhal jako zadostiučinění za nemajetkovou újmu, která mu měla vzniknout v důsledku nesprávného úředního postupu v exekučním řízení vedeném u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 22 Nc 5689/2004, ve kterém na straně povinného vystupovala společnost STEKO, spol. s r. o., jejímž jednatelem a společníkem byl žalobce.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalobce včasným dovoláním, které však Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Otázku aktivní věcné legitimace posoudil odvolací soud v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu, když uzavřel, že primárně poškozenou je společnost STEKO, s. r. o., jako účastník posuzovaného řízení, nikoli žalobce, a mezi v žalobě tvrzeným nesprávným úředním postupem a žalobcovou újmou nemůže být dán poměr příčiny a následku (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2011, sp. zn. 30 Cdo 675/2011).

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 28. dubna 2015

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru