Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 467/2021Usnesení NS ze dne 17.03.2021

HeslaNepřípustnost dovolání objektivní [ Nepřípustnost dovolání ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.467.2021.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 1070/21


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 467/2021-58

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Davida Vláčila a JUDr. Pavla Simona v právní věci žalobkyně Z. P., narozené XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 1 000 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 45 C 123/2019, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 1. 2021, č. j. 54 Co 311/2020-48, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 27. 2. 2020, č. j. 45 C 123/2019-32, opravil chyby v psaní v usnesení téhož soudu ze dne 14. 8. 2019, č. j. 45 C 123/2019-6, tak, že záhlaví správně zní co do označení žalované jako „Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, sídlem Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2“ a co do předmětu řízení jako „o zaplacení 1 000 000 Kč“ (výrok I), nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků (výrok II) a k ochraně jejích zájmů ji neustanovil zástupce z řad advokátů (výrok III).

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením odmítl jako nepřípustné odvolání žalobkyně v rozsahu, v němž směřovalo proti výroku I usnesení soudu prvního stupně (výrok I usnesení odvolacího soudu) a potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výrocích II a III (výrok II usnesení odvolacího soudu).

Usnesení odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním, které Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek.

Podle § 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

Podle § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.

Podle § 229 odst. 4 o. s. ř. žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout rovněž pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací řízení, jakož i pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání nebo dovolání pro opožděnost.

Pokud tedy odvolací soud svým usnesením odmítnul odvolání žalobkyně jako podané proti rozhodnutí soudu prvního stupně (o opravě dříve vydaného usnesení zatíženého chybami v psaní a počtech), proti němuž odvolání nebylo přípustné, nemůže být v tomu odpovídajícím rozsahu proti uvedenému rozhodnutí přípustné ani dovolání, neboť je proti němu možno brojit žalobou pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.

Jelikož dovolání není podle § 238 o. s. ř. přípustné, není třeba zkoumat splnění podmínky povinného zastoupení žalobkyně (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) ani se zabývat splněním dalších zákonem stanovených podmínek, za nichž lze dovolání věcně projednat.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Na soudu prvního stupně nyní je, aby podle § 3 odst. 3 a § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, rozhodl o případné poplatkové povinnosti žalobkyně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 3. 2021

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru