Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4540/2016Usnesení NS ze dne 29.03.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4540.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4540/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou, JUDr. Pavlem Pavlíkem a Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobců a) M. D., a b) Ing. M. D., oběma zastoupeným JUDr. Růženou Valdhansovou, advokátkou se sídlem v Brně, Jaselská 17, proti žalovanému Statutárnímu městu Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, identifikační číslo osoby 449 92 785, o zrušení rozhodnutí, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 15 C 53/2002, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. října 2015, č. j. 19 Co 275/2015-520, takto:

I. Dovolání žalobců se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Brně (dále již „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 14. července 2015, č. j. 15 C 53/2002-513, zastavil (pro nezaplacení soudního poplatku) řízení o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále již „odvolací soud“) ze dne 25. září 2014, č. j. 38 Co 18/2003-446, kterým byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ze dne 17. září 2012, č. j. 15 C 53/2002-375.

K odvolání žalobců odvolací soud usnesením ze dne 21. října 2015, č. j. 19 Co 275/2015-520, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali žalobci (dále též „dovolatelé“) prostřednictvím své advokátky včasné dovolání, které ovšem není ve smyslu § 237 o. s. ř. přípustné. Je tomu tak z toho důvodu, že dovolatelé v dovolání uplatňují zmatečnostní vadu řízení ve smyslu § 229 odst. 1 písm. f) o. s. ř., jež má spočívat v tom, že v řízení před oběma soudy nerozhodovali zákonní soudci. Zmatečnostní vady řízení však nejsou způsobilým dovolacím důvodem ve smyslu § 241a o. s. ř.; k jejich prověření slouží žaloba pro zmatečnost (shodně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2002, sp. zn. 29 Odo 523/2002, uveřejněné pod číslem 32/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Pro založení přípustnosti dovolání prostřednictvím § 237 o. s. ř. je tudíž tato dovolací argumentace právně bezcenná.

K případným jiným vadám řízení nebylo možné přihlédnout, jelikož dovolání nebylo shledáno přípustným (§ 242 odst. 3 o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobců podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Podle § 243f odst. 3 poslední věty o. s. ř. bylo-li dovolání odmítnuto nebo bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru