Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4504/2014Usnesení NS ze dne 11.02.2015

HeslaPřípustnost dovolání
Exekuce
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.4504.2014.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY 30 Cdo 4504/2014-203

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněného J. S., zastoupeného Mgr. Helenou Kohoutovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Za Poříčskou branou 12, proti povinným 1) Z. N., a 2) E. N., pro 3.738.480,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 1 EXE 5148/2011, o dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 4. června 2014, č. j. 23Co 240/2014-169, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 14. 4. 2014, č. j. 1 EXE 5148/2011-157, zamítl žádost povinného o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 5. 2013, č. j. 23Co 226/2013-136, s tím, že povinný neprokázal důvody, pro které by mu měl být ustanoven zástupce podle ustanovení § 30 o. s. ř.

Odvolací soud napadeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Uvedl, že stejně jako soud prvního stupně nemohl posoudit, zda povinný splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, když jedinou známou skutečností týkající se osobní a majetkové situace povinného je, že dne 18. 7. 2006 byl Krajským soudem v Praze pod č. j. 39 K 12/2006-79, prohlášen na jeho majetek konkurz a usnesením ze dne 28. 11. 2011, č. j. 1 EXE 5148/2011-60, byla podle exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 3.738.480,- Kč. Aby soud prvního stupně mohl posoudit žádost o ustanovení zástupce podané povinným, bylo mu zasláno „Prohlášení o osobních a majetkových poměrech“ (vzor 060), které bylo povinnému vhozeno do domovní schránky dne 19. 3. 2014. Ke dni rozhodování odvolacího soudu však povinný prohlášení o osobních a majetkových poměrech nezaslal a v odůvodnění odvolání pouze obecně poukázal na svoji chudobu, která pramení z toho, že na jeho majetek byl prohlášen konkurz.

Povinný napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 o. s. ř. Vzhledem k usnesení ze dne 21. 6. 2012, č. j. 23Co 330/2012-111, kde soud učinil závěr, že od soudních poplatků jsou osvobozena taktéž řízení před odvolacím soudem a řízení před dovolacím soudem, jde-li o řízení o výkonu rozhodnutí a o exekuční řízení, se dovolatel domnívá, že ustanovení zástupce vyžaduje ochrana jeho zájmů a navíc v dovolacím řízení je povinné zastoupení advokátem, měl by ve smyslu ustanovení § 30 odst. 2 o. s. ř. ustanovit předseda senátu odvolateli zástupce z řad advokátů. Soud prvního stupně uvedené ustanovení o. s. ř. vůbec nerespektuje a zřejmě zcela nezákonně a protiústavně nutí odvolatele, aby si sám ustanovil a zaplatil zástupce pro dovolání. Dovolatel navrhuje, aby dovolací soud napadené usnesení zrušil, zároveň aby zrušil usnesení prvního stupně a aby rozhodl o tom, že se odvolateli ustanovuje zástupce z řad advokátů Mgr. Ing. Dalibor Rakouš, advokát se sídlem v Praze 2, Wenzigova 1004/14.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (viz čl. II., bod 7 zák. č. 404/2012 Sb.) – dále jen „o. s. ř.“.

Z obsahu dovolání je zřejmé, že dovolatel (jenž v tomto řízení, ač sam nemá právnické vzdělání, nemusí být zastoupen advokátem) zpochybňuje závěr odvolacího soudu, že mu nelze přiznat osvobození od soudních poplatků, protože neprokázal své majetkové poměry.

Žádnou otázku procesního práva, na jejímž řešení napadené rozhodnutí závisí a jež by dosud nebyla Nejvyšším soudem řešena (nebo na kterou se vztahují další kritéria přípustnosti dovolání vymezená ustanovením § 237 o. s. ř.), však k posouzení neotevírá, pouze poukazuje na své nedostatečné příjmy. Přitom opomíjí, že i přes výzvu soudu nepředložil doklady, na základě nichž by bylo možné její celkové majetkové a sociální poměry posoudit.

Dovolání má tak vady, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, a proto jej Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. února 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru