Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4499/2014Usnesení NS ze dne 07.04.2015

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.4499.2014.1
Dotčené předpisy

§ 138 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4499/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a Mgr. Víta Bičáka, ve věci žalobce A. Ž., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Pankrác, zastoupeným JUDr. Janem Žateckým, advokátem se sídlem v Praze 4, Na Podkovce 171/16, proti žalované České republice – Vězeňské službě ČR, se sídlem v Praze 4, Soudní 1672/1a, o zaplacení 2,480.000,- Kč s přísl., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 8 C 110/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2013, č. j. 13 Co 381/2013-65, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 27. 6. 2013, č. j. 8 C 110/2013-57, zastavil řízení o osvobození od soudního poplatku z odvolání. V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že žalobce opakovaně podal totožný návrh, v němž neuvedl (a nedoložil) žádné nové skutečnosti svědčící o změně jeho majetkových poměrů. Soud prvního stupně tudíž s odkazem na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2011, sp. zn. 25 Cdo 803/2011, řízení zastavil pro překážku věci pravomocně rozhodnuté. Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným usnesením rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil, přičemž se ztotožnil rovněž s jeho odůvodněním.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce v celém rozsahu dovoláním, jež však Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (viz čl. II. bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl jako nepřípustné.

Proti závěru, na němž je napadené rozhodnutí postaveno, ohledně překážky věci pravomocně rozhodnuté dovolatel brojí pouze tím, že rozhodnutí spočívá na chybných skutkových zjištěních ohledně majetkových poměrů dovolatele. Námitky směřující proti odvolacím soudem zjištěnému skutkovému stavu však nejsou způsobilým dovolacím důvodem (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).

Rovněž otázka, zda řízení je osvobozeno od soudních poplatků ze zákona, nemůže založit přípustnost dovolání, neboť na vyřešení této otázky napadené rozhodnutí nezávisí (§ 237 o. s. ř.).

Stejně tak námitka dovolatele vytýkající odvolacímu soudu vadu řízení (nepoložení žádosti o zodpovězení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie) není způsobilá založit přípustnost dovolání, neboť k takto namítané vadě řízení dovolací soud přihlíží dle § 242 odst. 3 o. s. ř. jedině tehdy, pokud je dovolání přípustné.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2015

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru