Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4443/2016Usnesení NS ze dne 23.03.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4443.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4443/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobce A. Ž., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Mírov, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění ve výši 4.766,15 EUR a ve výši 2.741,- EUR za den, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod zn. 28 C 211/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. března 2016, č. j. 28 Co 111/2016-93, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze (dále již „odvolací soud“) v záhlavní uvedeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále již „soud prvního stupně“) ze dne 18. ledna 2016, č. j. 28 C 211/2014-75, jímž žalobci nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (výrok II.).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. platí, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“) ve svém usnesení ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 31 NSCR 9/2015, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 78/2015, vyložil, že směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.

Dovolací soud dospěl k závěru, že v daném případě nejsou splněny předpoklady podle § 30 o. s. ř. pro ro, aby žalobci byl v tomto dovolacím řízení ustanoven zástupce z řad advokátů. Dovolací soud se ztotožnil se závěrem odvolacího soudu, že žalobce věrohodně neprokázal splnění předpokladů pro výjimečné přiznání osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 138 odst. 1 o. s. ř. Pro závěr o zvlášť závažných důvodech pro přiznání osvobození od soudních poplatků nesvědčí ani okolnost, známá dovolacímu soudu z jeho rozhodovací činnosti, že žalobce dlouhodobě uplatňuje mnohačetné návrhy na zahájení rozlišných řízení, v nichž pak využívá všech možných (mnohdy i nepřípustných) řádných a mimořádných opravných prostředků, aniž by svá podání zpravidla blíže odůvodňoval, což dokonce již podle Ústavního soudu České republiky lze pokládat za počínání obstrukční a sudičské (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 12. února 2009, sp. zn. III. ÚS 480/06, či ze dne 27. října 2011, sp. zn. III. ÚS 2791/08, in http://nalus.usoud.cz).

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit žalobci zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání a kdy žalobce neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl soudem prvního stupně vyzván, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o tomto dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. března 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru