Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4374/2017Usnesení NS ze dne 16.11.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4374.2017.1
Dotčené předpisy
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Podána ústavní stížnost

I. ÚS 3981/17
soudce zpravodaj JUDr. Tomáš Lichovník


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4374/2017-27

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Hynkem Zoubkem v právní věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení 2 424 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 44 C 62/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 6. 2017, č. j. 69 Co 200/2017-13, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením potvrdil Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 jako soudu prvního stupně ze dne 6. 3. 2017, č. j. 44 C 62/2017-3, kterým soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude po právní moci usnesení postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 2 jako soudu místně příslušnému.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 13. 7. 2017 včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 18. 7. 2017, č. j. 44 C 62/2017-18, které bylo žalobci doručeno dne 21. 7. 2017, byl žalobce mimo jiné vyzván, aby si ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení zástupce a jeho prostřednictvím podal dovolání, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce si přes uvedenou výzvu zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení nezvolil.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí,

je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 2 o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo

k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Dovolatel není pro dovolací řízení zastoupen advokátem nebo notářem a netvrdil ani nedoložil, že má právnické vzdělání. Uvedený nedostatek podmínky dovolacího řízení žalobce přes řádnou výzvu učiněnou soudem prvního stupně neodstranil. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce zastavil.

O nákladech řízení včetně tohoto řízení dovolacího rozhodne soud prvního stupně v rozhodnutí, jímž se bude řízení u něho končit (§ 151 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 16. listopadu 2017

Mgr. Hynek Zoubek

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru