Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 435/2015Usnesení NS ze dne 25.06.2015

HeslaPřípustnost dovolání
Žaloba pro zmatečnost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.435.2015.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013

§ 229 odst. 4 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 435/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu pro místní rozvoj, se sídlem v Praze 1, Staroměstské náměstí 932/6, o zaplacení částky 100 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1, pod sp. zn. 31 C 232/2010, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. listopadu 2014, č. j. 35 Co 465/2014-170, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením ze dne 18. listopadu 2014, č. j. 35 Co 465/2014-170, odmítl odvolání žalobce proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 17. září 2014, č. j. 31 C 232/2010-165, kterým bylo zastaveno řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 35 Co 350/2012-111.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, které však Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř“.

Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. Podle ustanovení § 229 odst. 4 lze žalobou pro zmatečnost napadnout též pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání.

V předmětné věci proto dovolání není přípustné, neboť odvolací soud napadeným usnesením odvolání žalobce odmítl (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. června 2014, sp. zn. 25 Cdo 1686/2014). Napadené usnesení ostatně obsahuje správné poučení o této skutečnosti.

Dovolací soud proto z výše uvedeného důvodu dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 25. června 2015

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru