Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4287/2019Usnesení NS ze dne 04.02.2020

HeslaOdpovědnost státu za škodu
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.4287.2019.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4287/2019-79

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce P. B., narozeného dne XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 1 212 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 28 C 56/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 8. 2018, č. j. 68 Co 260/2018-48, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 18. 8. 2017 podanou k soudu prvního stupně dne 22. 8. 2017 domáhá na žalované náhrady škody, zadostiučinění, náhrady za vzniklou zdravotní a psychickou újmu a zaplacení částky 1 212 000 Kč. Podáním žalobce ze dne 20. 10. 2017 byla žaloba doplněna mj. o žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 14. 6. 2018, č. j. 28 C 56/2017-41, byla žaloba odmítnuta (výrok I.), řízení o žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů bylo zastaveno (výrok II.) a žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.). Dovoláním napadeným usnesením odvolacího soudu pak bylo rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno.

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 30. 10. 2018, č. j. 28 C 56/2017-54, byl žalobce vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení předložením soudu procesní plné moci prokazující, že je žalobce v dovolacím řízení zastoupen advokátem, případně dokladem prokazujícím, že žalobce má sám odpovídající právnické vzdělání. Žalobce ve stanovené lhůtě k odstranění nedostatku povinného zastoupení podal návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Dne 21. 8. 2019 bylo vydáno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1, č. j. 28 C 56/2017-66, kterým byl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítnut. Proti tomuto podal žalobce odvolání s tím, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2019, č. j. 68 Co 337/2019-74, bylo usnesení soudu I. stupně, č. j. 28 C 56/2017-66, potvrzeno (právní moc dne 15. 11. 2019). Žalobce nedostatek podmínky povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., ve lhůtě stanovené dle § 241b odst. 3 o. s. ř. věta první, neodstranil.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení nezastavil ve smyslu § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 30. 9. 2017, rozhodl o zastavení dovolacího řízení dle § 243c odst. 3 třetí věta o. s. ř. dovolací soud.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 2. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru