Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4268/2017Usnesení NS ze dne 04.10.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4268.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 3923/17 ze dne 06.03.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jaroslav Fenyk


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4268/2017-171

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Hynkem Zoubkem v právní věci žalobce P. R., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, jednající Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, o zaplacení 52 049 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 28 C 337/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 5. 2016, č. j. 21 Co 115/2016-107, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem potvrdil Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 14. 10. 2015, č. j. 28 C 337/2014-54, ve výroku o věci samé, jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 52 049 Kč (výrok I). Dále odvolací soud změnil výrok o nákladech řízení před soudem prvního stupně tak, že žalobce je povinen zaplatit žalované jejich náhradu ve výši 600 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalované (výrok II), a rozhodl o nákladech odvolacího řízení tak, že žalobci uložil povinnost zaplatit žalované jejich náhradu ve výši 600 Kč, a to rovněž do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalované (výrok III).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dne 7. 11. 2016 včasné dovolání. Při podání dovolání žalobce nebyl zastoupen advokátem, do dovolání však vtělil žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně o žádosti žalobce rozhodl usnesením ze dne 24. 2. 2017, č. j. 28 C 337/2014-136, tak, že žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků (výrok I) a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (výrok II). Odvolací soud k odvolání žalobce usnesením ze dne 5. 6. 2017, č. j. 21 Co 198/2017-154, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. K žalobcem podanému dovolání Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil usnesením ze dne 4. 10. 2017, sp. zn. 30 Cdo 4541/2017.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 7. 4. 2017, č. j. 28 C 337/2014-143, které bylo žalobci řádně doručeno dne 3. 5. 2017, a opětovně usnesením ze dne 15. 6. 2017, č. j. 28 C 337/2014-156, které bylo žalobci řádně doručeno dne 4. 7. 2017, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání proti napadenému rozsudku zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 20 dnů ode dne doručení usnesení předložena soudu prvního stupně plná moc pro zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce na tuto výzvu soudu prvního stupně reagoval pouze další žádostí o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Žalobce není v dovolacím řízení právně zastoupený, sám právnické vzdělání nemá. Žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení přitom již byla pravomocně zamítnuta a dovolací řízení proti usnesení odvolacího soudu ze dne 5. 6. 2017, č. j. 21 Co 198/2017-154, Nejvyšší soud zastavil. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a řádné poučení

o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 4. října 2017

Mgr. Hynek Zoubek

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru