Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4246/2017Usnesení NS ze dne 14.09.2017

HeslaOdpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4246.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4246/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., ve věci žalobce V. K., zemřelého dne 17. listopadu 2014, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu nemajetkové újmy, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 46 C 24/2008, o dovolání Ing. F. Č., zastoupeného Mgr. Zdeňkem Pokorným, advokátem se sídlem v Brně, Anenská 8, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. prosince 2016, č. j. 44 Co 512/2016-78, takto:

I. Dovolání Ing. F. Č. se odmítá.

II. Dovolatel a žalovaná nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Městský soud v Brně usnesením ze dne 22. června 2016, č.j. 46 C 24/2008-175, řízení v označené věci zastavil s odkazem na ustanovení § 107 odst. 5 o.s.ř. s tím, že žalobce dne 17. listopadu 2014 zemřel. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 21. prosince 2016, č. j. 44 Co 512/2016–178, odmítl odvolání Ing. F. Č., který žádal, aby v řízení bylo pokračováno s ním.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal Ing. F. Č. dovolání, neboť má za to, že v řízení má s ním být pokračováno jako s procesním nástupcem zemřelého žalobce.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. e) o,s.ř. dovolání podle § 237 není přípustné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o.s.ř.

Žalobou pro zmatečnost může účastník napadnout rovněž pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací řízení, jakož i pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání nebo dovolání pro opožděnost (§ 229 odst. 4 o.s.ř.).

Protože v předmětné věci bylo dovolatelem přehlédnuto, že proti napadenému usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí odvolání, a tudíž proti němu není s ohledem na výše vyložené skutečnosti dovolání přípustné, dovolací soud aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) toto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není ve smyslu ustanovení 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř. odůvodňován.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. září 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru