Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4187/2017Usnesení NS ze dne 19.10.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.4187.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4187/2017-138

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Hynkem Zoubkem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, o zaplacení 1 080 000 Kč, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2016, č. j. 55 Co 14/2016-96, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem potvrdil Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 jako soudu prvního stupně ze dne 1. 9. 2015, č. j. 10 C 121/2013-79, kterým byl zamítnuta žaloba žalobce o zaplacení částky 1 080 000 Kč coby náhrady materiální a imateriální újmy vzniklé žalobci tím, že policie od roku 2002 nešetřila trestnou činnost jeho sousedů, pana K. a M. Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dne 28. 4. 2016 dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem.

Žalobce současně s podáním dovolání požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Uvedený návrh žalobce byl zamítnut pravomocným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 18. 10. 2016, č. j. 10 C 121/2013-123, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího ze dne 21. 3. 2017, č. j. 55 Co 493/2016-130.

Usnesením ze dne 11. 5. 2017, č. j. 10 C 121/2013-134, řádně doručeným žalobci, byl žalobce soudem prvního stupně vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení. Žalobce nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl poučen, že dovolací soud v takovém případě dovolací řízení zastaví. Podáním ze dne 29. 6. 2017 žalobce toliko podal opětovný návrh na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, přičemž řízení o tomto opětovném návrhu bylo pravomocně zastaveno usnesením soudu prvního stupně ze dne 12. 7. 2017, č. j. 10 C 121/2013-136.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Žalobce coby dovolatel není právně zastoupen, zároveň netvrdil, že má právnické vzdělání, jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla pravomocně zamítnuta, respektive řízení o ní pravomocně zastaveno. Přes výzvu a poučení soudu prvního stupně o důsledcích své nečinnosti tak žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř., a dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 19. října 2017

Mgr. Hynek Zoubek

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru