Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4144/2019Usnesení NS ze dne 28.07.2020

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.4144.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4144/2019-71

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu Mgr. Lucií Jackwerthovou v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 1 701 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 41/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2018, č. j. 72 Co 204/2018-49, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal zaplacení částky 1 701 000 Kč jako náhrady škody a nemajetkové újmy, která mu měla být způsobena nesprávným úředním postupem orgánů státu.

Městský soud v Praze (odvolací soud) k odvolání žalobce usnesením ze dne 30. 5. 2018, č. j. 72 Co 204/2018-49, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 27. 3. 2018, č. j. 26 C 41/2018-44, kterým soud prvního stupně zastavil řízení podle § 104 odst. 2 o. s. ř.; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Žalovaný podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, čímž mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „zákon č. 549/1991 Sb.“], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Soud prvního stupně žalobce usnesením ze dne 19. 2. 2019, č. j. 26 C 41/2018-59, vyzval k zaplacení uvedeného soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů. Výzva byla dovolateli doručena dne 27. 2. 2019. Žalobce na tuto výzvu reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků, o které zamítavě rozhodl soud prvního stupně usnesením ze dne 1. 8. 2019, č. j. 26 C 41/2018-65. Poté, co toto usnesení nabylo právní moci dne 22. 8. 2019, byl žalobce opětovně vyzván k zaplacení soudního poplatku, soudní poplatek však nezaplatil.

Protože dovolatel soudní poplatek za dovolání ve stanovené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti napadenému usnesení zastavil (srov. § 9 odst. 2 věta druhá a čtvrtá zákona č. 549/1991 Sb.).

Nákladový výrok není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 7. 2020

Mgr. Lucie Jackwerthová

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru