Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 4135/2019Usnesení NS ze dne 09.12.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.4135.2019.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 4135/2019-

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobkyně Intertex Verwaltungsgesellschaft KG, se sídlem v SRN, Tutzing, Am Höhenrein 5, zastoupené Mgr. Petrou Schinnenburgovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, V Nových domcích 343/13, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, za kterou jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, o zaplacení 33 728,80 EUR a 395 029,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 409/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 6. 2019, č. j. 12 Co 126/2019-684, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2020, č. j. 30 Cdo 4135/2019-717, se opravuje tak, že za označení žalované se vkládají slova „ za kterou jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42“.

Odůvodnění:

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2020, č. j. 30 Cdo 4135/2019-717, bylo dovolání žalobkyně odmítnuto. V záhlaví usnesení však nebylo uvedeno, že za žalovanou jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Protože jde o zřejmou nesprávnost, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 12. 2020

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru