Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 409/2013Usnesení NS ze dne 20.03.2013

HeslaOdpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.409.2013.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 243 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 409/2013-111

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně E. F. P., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 20.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 154/2010, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 11. 2011, č. j. 70 Co 442/2011 - 71, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil Městský soud v Praze rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 22. 3. 2011, č. j. 42 C 154/2010 - 41.

Proti rozsudku odvolacího soudu, stejně tak soudu prvního stupně, podala žalobkyně včasné dovolání. Při podání dovolání nebyla zastoupena advokátem. Návrh žalobkyně na ustanovení zástupce ze dne 9. 2. 2012 soud prvního stupně zamítl usnesením ze dne 12. 3. 2012, č. j. 42 C 154/2010 – 92, jež potvrdil odvolací soud usnesením ze dne 24. 5. 2012, č. j. 70 Co 203/2012 - 101. Usnesením ze dne 30. 10. 2012, č. j. 42 C 154/2010 – 106a, doručeným žalobkyni dne 4. 12. 2012, byla žalobkyně soudem prvního stupně vyzvaná k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení. Žalobkyně ve lhůtě nedostatek povinného zastoupení neodstranila.

Dle ustanovení § 241 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatelky nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatelky prokazující, nebyly předloženy. Dovolatelka pak nedostatek povinného zastoupení neodstranila, ač byla o procesních následcích nesplnění této podmínky poučena.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, ostatním účastníkům ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá pak žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně 20. března 2013

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru