Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3990/2017Usnesení NS ze dne 10.10.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3990.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3990/2017-164

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobců a) I. D., a b) L. N., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 209/2016, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 7. 2016, č. j. 44 Co 249/2016-63, takto:

Řízení o dovolání žalobců se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobci podali proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnili podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. a následně podali žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 22. 3. 2017, č. j. 19 C 209/2016-138, žádost dovolatelů zamítl. Usnesením odvolacího soudu ze dne 19. 5. 2017, č. j. 14 Co 174/2017-148, bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno. Soud prvního stupně usnesením ze dne 27. 6. 2017, č. j. 19 C 209/2016-152, dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolili zástupcem advokáta. Dovolatelé na výzvu reagovali podáním ze dne 5. 7. 2017, jehož obsahem (krom urážek směřujících vůči asistentce soudce, jež vydala posledně uvedené usnesení) byla opětovná žádost o ustanovení zástupce. O této žádosti soud prvního stupně již nerozhodoval.

Dovolací soud řízení o dovolání žalobců podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelé nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 10. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru