Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 395/2002Usnesení NS ze dne 31.03.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:30.CDO.395.2002.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 208 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 395/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce Č. T., a. s., proti žalovanému p. Č. t. ú.,

o výši hovorného v telefonních účtech, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 232/2000, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. července 2001, č.j. 20 Co 162/2001-28, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením v záhlaví označeným k odvolání žalobce potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 26. ledna 2001, č.j.

24 C 232/2000-16, jímž bylo řízení zastaveno a žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo

na náhradu nákladů odvolacího řízení.

V podaném dovolání žalobce s odkazem na § 243b odst. 3 o.s.ř. navrhuje, aby dovolací soud zrušil usnesení odvolacího soudu i s usnesením soudu prvního stupně

a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání bylo podáno osobou oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.) a splňuje formální i obsahové znaky předepsané § 241 odst. 1 a § 241a odst. 1 o.s.ř.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc projednal bez jednání (§ 243a odst. 1 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 240 odst. 3 o.s.ř. lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, k lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do čtyř měsíců od doručení.

V posuzované věci bylo z obsahu spisu zjištěno, že usnesení odvolacího soudu, jež obsahuje řádné poučení o dovolání, včetně lhůty a soudu, u něhož je lze podat, bylo doručeno žalobci dne 17.8.2001 (§ 47 o.s.ř.), a že dovolání proti usnesení odvolacího soudu bylo podáno žalobcem jako doporučená zásilka pod č. 37295 na poště v Praze 3 dne 19.10.2001.

Z uvedeného vyplývá, že lhůta k podání dovolání žalobce podle § 243c odst. 1

a § 57 o.s.ř. skončila dnem 17.10.2001 (středa). Dovolání žalobce tedy bylo podáno

po uplynutí zákonem stanovené lhůty, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2 věta prvá o.s.ř.), a proto bylo podle § 241b odst. 1 a § 208 odst. 1 o.s.ř. – aniž by bylo možno zabývat se dalšími okolnostmi – odmítnuto.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5,

§ 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť dovolatel s ohledem na výsledek řízení

na náhradu svých nákladů nemá právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. března 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru