Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3809/2019Usnesení NS ze dne 15.01.2020

HeslaDovolání
Poplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.3809.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3809/2019-60

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o náhradu škody, zadostiučinění za vzniklou zdravotní a psychickou újmu a zaplacení 969 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 241/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2019, č. j. 72 Co 341/2019-48, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 8. 8. 2019, č. j. 31 C 241/2017-41, odmítl žalobu ze dne 22. 5. 2017 včetně doplnění ze dne 30. 5. 2018 (výrok I) a rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně (výrok I), a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání ze dne 17. 10. 2019 (č. l. 51), které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 9. 12. 2019, č. j. 30 Cdo 3809/2019-57, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku z dovolání, který činí 4 000 Kč. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 17. 10. 2019 vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků celkem 4 000 Kč.

Protože žalobce dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2019, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému usnesení podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 1. 2020

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru