Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3807/2019Usnesení NS ze dne 17.12.2019

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.3807.2019.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 1177/20


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3807/2019-191

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců Mgr. Michaela Nipperta a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobce P. R., narozeného dne XY, bytem XY, proti žalované České republice – Energatickému regulačnímu úřadu, se sídlem v Jihlavě, Masarykovo náměstí 5, o zaplacení částky 210 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 22 C 356/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 1. 2019, č. j. 17 Co 218/2018-133, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Jihlavě jako soud prvního stupně usnesením ze dne 10. 10. 2018, č. j. 22 C 356/2016-123, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení (výrok I) a nevyhověl žádosti žalobce o ustanovení zástupce podle § 30 o. s. ř. pro dovolací řízení (výrok II). Dovoláním napadeným usnesením Krajský soud v Brně jako soud odvolací potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Usnesení odvolacího soudu v celém jeho rozsahu napadl žalobce dovoláním.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen "o. s. ř.".

Podle § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek.

Podle § 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

Nejvyšší soud proto v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 12. 2019

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru