Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3767/2020Usnesení NS ze dne 05.01.2021

HeslaOdpovědnost státu za nemajetkovou újmu [ Odpovědnost státu za újmu ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.3767.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3767/2020-55

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Tomášem Pirkem v právní věci žalobce M. Š., narozeného XY, bytem XY, proti žalovanému Krajskému úřadu Kraje Vysočina, sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, o neplatnost rozhodnutí správního orgánu, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 8 C 19/2020, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočka v Jihlavě ze dne 10. 9. 2020, č. j. 72 Co 232/2020-43, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Jihlavě jako soud prvního stupně usnesením ze dne 7. 8. 2020, č. j. 8 C 19/2020-39, zastavil řízení o dovolání žalobce (výrok I) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

Krajský soud v Brně – pobočka v Jihlavě jako soud odvolací v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok I usnesení odvolacího soudu), opravil usnesení Krajského soudu v Brně – pobočka v Jihlavě ze dne 17. 6. 2020, č. j. 72 Co 168/2020-36 (výrok II usnesení odvolacího soudu), a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok III usnesení odvolacího soudu).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání. Žalobce již dříve v této věci požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a o osvobození od soudních poplatků. O této žádosti bylo negativně rozhodnuto pravomocným usnesením soudu prvního stupně ze dne 18. 5. 2020, č. j. 8 C 19/2020-30, které bylo k odvolání žalobce jako věcně správné potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 17. 6. 2020, č. j. 72 Co 168/2020-36.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 1. 2021

JUDr. Tomáš Pirk

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru