Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3759/2013Usnesení NS ze dne 28.11.2013

HeslaOdpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.3759.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3759/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobce M. T., proti žalovaným 1) České republice - Úřadu práce České republiky, se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 1359/1 a 2) České republice - Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 1/376, o 800.000,- € s příslušnictvím, ve věci vedené u Okresního soudu v Hradci Králové, pod sp. zn. 13 C 23/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. října 2012, č.j. 20 Co 444/2012-136, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. října 2012, č.j. 20 Co 444/2012-136, jímž bylo potvrzeno zamítnutí žaloby na zaplacení částky 800.000,- €, představující náhradu škody v důsledku nezákonného vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadě práce v Trutnově.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu, dále jen „o. s. ř.“) věc projednal podle hlavy třetí, části čtvrté o. s. ř. (ve znění účinném od 1. 1. 2013, bod 1. čl. II zákona č. 404/2012 Sb.) bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o. s. ř.) a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že věcnému rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalobce, který je fyzickou osobou, podal včasné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a), § 241 odst. 4 o. s. ř.].

Dovolatel ve svém dovolání požádal o bezplatné ustanovení právního zástupce a dne 8. 2. 2013 předložil prohlášení o svých majetkových a výdělkových poměrech (č.l. 170 spisu). Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 13. února 2013, č.j. 13 C 23/2010-174, soud neustanovil dovolateli právního zástupce, přičemž toto usnesení bylo následně zrušeno usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. dubna 2013, č.j. 21 Co 104/2013-183. Okresní soud v Hradci Králové opětovně rozhodl dne 22. července 2013, č.j. 13 C 23/2010-192, že se žalobci neustanovuje zástupce z řad advokátů a toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. srpna 2013, č.j. 20 Co 440/2013-200, když měl odvolací soud za to, že dovolatel zřejmě bezúspěšně uplatňuje právo.

Toto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové nabylo právní moci dne 27. 9. 2013 a dovolatel byl vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Jelikož nebylo možné výzvu doručit na udaném místě pro doručování, byla písemnost vyvěšena na úřední desce odesílajícího soudu (č.l. 210 spisu). Nicméně, na tuto výzvu dovolatel nijak nereagoval a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranil.

Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a to i přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2013

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru