Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3725/2012Usnesení NS ze dne 06.02.2013

HeslaDovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.3725.2012.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 2381/13
soudce zpravodaj JUDr. Milada Tomková


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY 30 Cdo 3725/2012-76

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Simona ve věci žalobce J. K., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o vydání spisů a zaplacení 250.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 16 C 109/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 3. 2012, č. j. 20 Co 81/2012-52, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně, jímž byla odmítnuta žaloba podle § 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž byla splněna podmínka zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř.

Usnesením ze dne 11. 6. 2012, č. j. 16 C 109/2010-59, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení podal řádné dovolání. Soud prvního stupně též žalobce poučil, že nevyhoví-li této výzvě ve stanovené lhůtě, soud dovolací řízení zastaví. Toto usnesení bylo žalobci doručeno vhozením do domovní schránky dne 19. 6. 2012.

Na tuto výzvu žalobce reagoval přípisem ze dne 22. 6. 2012, z něhož soud dovodil, že požádal o ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení. Proto žalobce vyzval usnesením ze dne 7. 8. 2012, aby soudu doložil své majetkové poměry. Usnesením ze dne 19. 10. 2012 soud prvního stupně rozhodl tak, že žalobci k ochraně jeho zájmů právního zástupce neustanovil. Žalobce přitom výzvě obsažené ve výzvě ze dne 11. 6. 2012 nevyhověl.

Nejvyšší soud jakožto soud dovolací při projednání dovolání a rozhodnutí o něm postupoval podle občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (viz přechodné ustanovení čl. II, bod 7, zákona č. 404/2012 Sb.), jakož i se zřetelem k nálezům Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, a ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1572/11, dostupným na internetových stránkách Ústavního soudu, http://nalus.usoud.cz).

Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, která ovšem není řádně zastoupena.

Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Soud prvního stupně přitom dovolatele náležitě poučil s tím, že musí být v dovolacím řízení řádně zastoupen (viz výše). Z obsahu spisu vyplývá, že k napravení nedostatku právního zastoupení ze strany dovolatele nedošlo.

Protože dovolatel není právně zastoupen, a tak není splněna jedna z podmínek dovolacího řízení, postupoval dovolací soud dle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 104 odst. 2 o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.

Žalobce sice z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalované nevznikly v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobci právo. Této procesní situaci odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. února 2013

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru