Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3720/2016Usnesení NS ze dne 15.06.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3720.2016.3
Dotčené předpisy

§ 243b o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3720/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobců a) R. O., b) S. J., c) R. J., a d) M. J., všech zastoupených Mgr. Julií Chocholovou, advokátkou se sídlem v Brně, Královopolská 84, proti žalovanému R. J., zastoupenému JUDr. Petrem Valdhansem, advokátem se sídlem v Brně, Mášova 18A, o určení vlastnictví, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 32 C 117/2008, o dovolání účastníků proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. dubna 2015, č. j. 16 Co 399/2012-570, takto:

I. Zpětvzetí dovolání žalobců není účinné.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“) k dovolání všech účastníků proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále již „odvolací soud“) ze dne 15. dubna 2015, č. j. 16 Co 399/2012-570, svým usnesením ze dne 25. ledna 2017, č. j. 30 Cdo 3720/2016-626, dovolání žalovaného odmítl (výrok I.), a (k dovolání žalobců) uvedený rozsudek odvolacího soudu v jeho nákladových výrocích II. až IV. zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Jestliže žalobci vzali písemným podáním ze dne 9. března 2017, které bylo téhož dne doručeno Nejvyššímu soudu, dovolání zpět, Nejvyššímu soudu za této procesní situace nezbylo, než tímto usnesením podle § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění novely provedené zákonem č. 7/2009 Sb. (dále „o. s. ř.“), a přiměřeně podle § 154 odst. 1 o. s. ř. (§ 243b odst. 1 o. s. ř.) rozhodnout, že zpětvzetí dovolání žalobců není účinné. Je tomu tak z toho důvodu, že dovolatel může vzít své dovolání proti rozhodnutí dovolacího soudu zpět jen do té doby, dokud dovolací soud o dovolání ještě nerozhodl (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2007, sp. zn. 21 Cdo 1474/2006, nebo ze dne 28. srpna 2007, sp. zn. 28 Cdo 1496/2007, která jsou veřejnosti přístupná na internetových stránkách Nejvyššího soudu http://nsoud.cz).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř. per analogiam).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. června 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru