Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3705/2012Usnesení NS ze dne 20.02.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.3705.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3705/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy, v právní  věci V. S., zastoupeného opatrovníkem JUDr. Jiřinou Fellnerovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Resslova 9, za účasti Krajského státního zastupitelství v Ostravě - pobočka v Olomouci, o úpravu způsobilosti k právním úkonům, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 40 Nc 1627/2007, o dovolání Vojtěcha Skopal proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 22. září 2011, č. j. 70 Co 6/2011-263,

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 16.7.2010, č.j. 40 Nc 1627/2007-180 (dále jen „soud prvního stupně“), omezil Vojtěcha Skopala ve způsobilosti k právním úkonům tak, že není oprávněn činit žádné právní úkony s výjimkou hospodaření s finanční částkou a majetkem do výše 10.000 Kč měsíčně (výrok I.). Soud prvního stupně nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení státu - České republice (výrok II.) ani žádnému z účastníků řízení (výrok III.).

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci (dále jen „odvolací soud“) usnesením ze dne 22. září 2011, č. j. 70 Co 6/2011-263, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu si podal dovolání Vojtěch Skopal (dále též „dovolatel“).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc projednal bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o.s.ř.) podle části čtvrté, hlavy třetí o.s.ř. ve znění účinném do 31.12.2012 a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o.s.ř.) dospěl k závěru, že věcnému rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 236 odst. 1 lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení, jímž se rozhodnutí soudu prvního stupně zrušuje a věc se mu vrací k dalšímu řízení, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze dovodit ani podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť ani toto ustanovení usnesení, jímž se rozhodnutí soudu prvního stupně zrušuje a věc se mu vrací k dalšímu řízení, neoznačuje za usnesení ve věci samé, proti němuž by bylo dovolání přípustné.

Protože dovolání proti usnesení, jímž se rozhodnutí soudu prvního stupně zrušuje a věc se mu vrací k dalšímu řízení, není přípustné podle žádného ustanovení občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12.2012, Nejvyšší soud dovolání dovolatele podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 věta před středníkem o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. února 2013

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru