Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3669/2020Usnesení NS ze dne 17.03.2021

HeslaPodmínky řízení
Dovolání
Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.3669.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3669/2020-183

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce P. B., narozeného dne XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, žalované České republice – Krajskému soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, se sídlem v Pardubicích, Na Třísle 135, žalovanému L. P., žalované I. T.., žalovanému J. K., o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou psychickou, zdravotní a majetkovou újmu ve výši 2 013 000 Kč, vedené v řízení u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 35/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2020, č. j. 21 Co 8/2020-144, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 1. 11. 2019, č. j. 31 C 35/2017-136, bylo odmítnuto podání žalobce ze dne 5. 8. 2016 dle § 43 odst. 2 o. s. ř., neboť žalobce neodstranil vady tohoto podání ve lhůtě mu k tomu stanovené usnesením soudu I. stupně ze dne 10. 10. 2016, č. j. 7 C 173/2016-14, přičemž pro tyto vady nelze v řízení dále pokračovat (výrok I.) a dále bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení (výrok II.). Dovoláním napadeným usnesením odvolacího soudu bylo usnesení soudu I. stupně potvrzeno (výrok I.) a dále bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 2. 3. 2020, č. j. 31 C 35/2017-152, byl žalobce vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení zvolením svého zástupce, prostřednictvím kterého podá řádné dovolání, či aby prokázal, že sám má právnické vzdělání. Žalobce ve stanovené lhůtě k odstranění nedostatku povinného zastoupení podal návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a návrh na osvobození od soudních poplatků. Dne 31. 8. 2020 bylo vydáno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5, č. j. 31 C 35/2017-169, kterým bylo rozhodnuto tak, že se žalobci nepřiznává osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a že se žalobci neustanovuje zástupce z řad advokátů (výrok II.). Proti tomuto podal žalobce odvolání s tím, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2020, č. j. 21 Co 317/2020-179, bylo usnesení soudu I. stupně potvrzeno. Žalobce nedostatek podmínky povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., ve lhůtě stanovené dle § 241b odst. 3 o. s. ř. věta první, neodstranil.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení nezastavil ve smyslu § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 30. 9. 2017, rozhodl o zastavení dovolacího řízení dle § 243c odst. 3 třetí věta o. s. ř. dovolací soud.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 3. 2021

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru