Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3659/2017Usnesení NS ze dne 25.10.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3659.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3659/2017-41

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Tomáše Novosada a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobce M. V., s neurčitým předmětem řízení, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 14 Nc 6005/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 5. 2017, č. j. 71 Co 153/2017-32, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením v záhlaví uvedeným potvrdil Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesení Okresního soudu ve Frýdku - Místku jako soudu prvního stupně ze dne 23. 2. 2017, č. j. 14 Nc 6005/2016-25, kterým nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků a kterým byla zamítnuta žalobcova žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů (obojí pro řízení před soudem prvního stupně a pro řízení odvolací).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání (jak lze dle obsahu posoudit jeho podání ze dne 15. 6. 2017, byť je zde užito pojmu „odvolání“).

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 10. 3. 2017, č. j. 14 Nc 6005/2016-36, byl žalobce vyzván, kromě jiného, k odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení. Žalobce byl též poučen, že pro případ nepředložení průkazu plné moci udělené právnímu zástupci bude dovolací řízení zastaveno. Přes výzvu a dané poučení si žalobce právního zástupce pro dovolací řízení nezvolil.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (čl. II. a čl. VII. zák. č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání podle ustanovení § 241 odst. 1 a 4 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit a bez jejíhož naplnění nelze o dovolání věcně rozhodnout. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatel fyzickou osobou, která má právnické vzdělání.

Žalobce jako dovolatel není právně zastoupen a netvrdí, že má právnické vzdělání.

Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně 25. října 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru