Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3659/2015Usnesení NS ze dne 10.12.2015

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.3659.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243b o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3659/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce J. P., proti žalované České republice – Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, o zaplacení 9.937,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 25 C 378/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 22. dubna 2013, č. j. 25 C 378/2013-65, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále již „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 22. dubna 2013, č. j. 25 C 378/2013-65, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal, aby mu žalovaná zaplatila částku 9.937,- Kč, a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti shora uvedenému rozsudku soudu prvního stupně podal žalobce sám dovolání.

K projednání dovolání proti usnesení soudu prvního stupně není dána funkční příslušnost žádného soudu; Nejvyšší soud proto řízení o takovém podání – aniž by se zabýval otázkou zastoupení dovolatele (k tomu srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.) - zastavil podle § 243b věty před středníkem, § 104 odst. 1 věta první a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. listopadu 2011, sen. zn. 29 NSČR 61/2011).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. prosince 2015

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru