Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3622/2018Usnesení NS ze dne 28.11.2018

HeslaDovolání
Poplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.3622.2018.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 243f odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3622/2018-63

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce F. F., nar. XY, bytem v XY, proti žalované České republice Okresnímu státnímu zastupitelství v Karviné, se sídlem v Karviné, park Bedřicha Smetany 176/5, o zaplacení 100 000 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 20 Nc 5106/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 8. 2017, č. j. 57 Co 361/2017-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné jako soudu prvního stupně ze dne 26. 7. 2017, č. j. 20 Nc 5106/2017-9, kterým soud rozhodl, že se žalobci zástupce z řad advokátů pro zastupování v tomto řízení neustanovuje.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání ze dne 3. 11. 2017 (č. l. 19), které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 11. 10. 2018, č. j. 30 Cdo 3622/2018-48, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za dovolání, který činí 4 000 Kč. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení soudní poplatek uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 3. 11. 2017 vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Soudy obou stupňů konstatovaly, že u žalobce nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, a z tohoto důvodu mu taktéž neustanovily právního zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (srov. usnesení soudu prvního stupně ze dne 23. 3. 2018, č. j. 20 Nc 5106/2017-29, a usnesení soudu odvolacího ze dne 31. 5. 2018, č. j. 57 Co 189/2018-39).

Protože žalobce dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2018, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti napadenému usnesení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Nejvyšší soud nepřihlédl k žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků za dovolací řízení, neboť soudy jeho poměry za účelem zvážení, zda splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, posoudily ve výše uvedených rozhodnutích a jejich naplnění neshledaly, tudíž by rozhodnutí o jeho žádosti bylo pouze formální.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 11. 2018

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru