Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 361/2021Usnesení NS ze dne 17.03.2021

HeslaZastoupení povinné [ Zastoupení ]
Dovolání (vady)
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.361.2021.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 361/2021-77

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce B. V., narozeného dne XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 50 000 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 66/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2019, č. j. 15 Co 500/2019-62, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovoláním napadeným usnesením bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 15. 6. 2018, č. j. 14 C 66/2017-43, kterým bylo odmítnuto odvolání žalobce proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 31. 10. 2017, č. j. 14 C 66/2017-38, kterým byla odmítnuta žaloba ze dne 17. 6. 2015 včetně jejího doplnění ze dne 13. 7. 2017 a 10. 8. 2017.

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání a současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů a o osvobození od soudních poplatků. O tomto požadavku bylo rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 3. 2020, č. j. 14 C 66/2017-64, tak, že se žalobci osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení nepřiznává (výrok I.) a žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení se zamítá (výrok II.). Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, o kterém bylo rozhodnuto usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. 10. 2020, č. j. 15 Co 379/2020-74, tak, že bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno. Žalobce nedostatek podmínky povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., ve lhůtě stanovené dle § 241b odst. 3 o. s. ř. věta první, neodstranil.

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení nezastavil ve smyslu § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 30. 9. 2017, rozhodl o zastavení dovolacího řízení dle § 243c odst. 3 třetí věta o. s. ř. dovolací soud.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 3. 2021

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru