Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3567/2020Usnesení NS ze dne 17.03.2021

HeslaPodmínky řízení
Dovolání
Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.3567.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3567/2020-144

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce P. B., narozeného dne XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou zdravotní a psychickou újmu a 1 555 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 43 C 103/2019, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 6. 2020, č. j. 72 Co 162/2020-134, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 17. 1. 2017, podanou k Okresnímu soudu v Hradci Králové dne 18. 1. 2017, domáhal po žalované náhrady škody, zadostiučinění za vzniklou zdravotní a psychickou újmu a 1 555 000 Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. února 2020, č. j. 43 C 103/2019-124, byla žaloba odmítnuta (výrok I.) a dále bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení (výrok II.). Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. června 2020, č. j. 72 Co 162/2020-134, bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno (výrok I.) a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., ačkoli si je žalobce této povinnosti vědom. Nejvyššímu soudu je z úřední povinnosti známo, že žalobce vede stovky obsahově obdobných řízení u různých soudů, přičemž sudičským způsobem využívá všech řádných i mimořádných opravných prostředků. Skutečností, že v tomto řízení žalobce nebyl vyzván, aby splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř., proto nemohla být ohrožena žalobcova procesní práva, neboť je žalobce ke splnění této podmínky opakovaně vyzýván a žalobci je tudíž bezpochyby známo, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, in http:/nalus.usoud.cz, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3716/2015).

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení nezastavil ve smyslu § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění účinném od 30. 9. 2017, rozhodl o zastavení dovolacího řízení dle § 243c odst. 3 třetí věta o. s. ř. dovolací soud.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 3. 2021

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru