Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3537/2020Usnesení NS ze dne 25.02.2021

HeslaDovolání
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:30.CDO.3537.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3537/2020-1760

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobkyně SPRINT CR spol s r. o., v likvidaci, IČO 65277619, se sídlem v Brně, Šumavská 422/29, zastoupené JUDr. Jaroslavem Brožem, advokátem se sídlem v Brně, Marie Steyskalové 767/62, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, jednající prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, o částku 5 611 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 26 C 10/2002, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 8. 2020, č. j. 11 Co 238/2020-1739, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 7 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 15. 6. 2020, č. j. 26 C 10/2002-1728, přerušil řízení do skončení řízení ve věci ústavní stížnosti žalobkyně proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2020, č. j. 30 Cdo 2772/2019-1702, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 3. 4. 2019, č. j. 11 Co 335/2018-163, která je u Ústavního soudu vedena pod sp. zn. I. ÚS 1624/20.

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že se řízení nepřerušuje.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které však podáním ze dne 29. 1. 2021 vzala zpět.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud České republiky v souladu s § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. zastavil dovolací řízení, neboť žalobkyně vzala zpět dovolání proti v záhlaví citovanému usnesení odvolacího soudu podáním ze dne 29. 1. 2021. O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 2. 2021

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru