Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3517/2020Usnesení NS ze dne 01.12.2020

HeslaOdpovědnost státu za nemajetkovou újmu [ Odpovědnost státu za újmu ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.3517.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3517/2020-196

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Tomášem Pirkem v právní věci žalobkyně B. Š., narozené XY, bytem XY, adresa pro doručování: u D. B., XY, proti žalovaným 1. Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, sídlem v Ostravě, 28. října 117, 2. České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 12 Nc 2/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2020, č. j. 11 Co 85/2020-183, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresního soudu ve Frýdku-Místku jako soud prvního stupně usnesením ze dne 10. 1. 2020, č. j. 12 Nc 2/2015-174, zastavil blíže specifikované dovolací řízení (výrok I) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok I usnesení odvolacího soudu) s tím, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II usnesení odvolacího soudu).

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání, při jehož podání nebyla zastoupena advokátem a ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání. Žalobkyně již dříve v této věci požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a o osvobození od soudních poplatků. O této žádosti bylo negativně rozhodnuto usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. 1. 2019, č. j. 12 Nc 2/2015-148, toto usnesení bylo k odvolání žalobkyně jako věcně správné potvrzeno usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 3. 2019, č. j. 56 Co 70/2019-155. Obdobně bylo usnesením soudu prvního stupně ze dne 7. 8. 2019, č. j. 12 Nc 2/2015-163, pravomocně rozhodnuto tak, že se řízení o návrhu žalobkyně na osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a ustanovení zástupce z řad advokátů zastavuje.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by žalobkyně byla jako dovolatelka právně zastoupena. Žalobkyně neprokázala ani netvrdila, že je zastoupena advokátem, nebo že sama má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobkyně nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 12. 2020

JUDr. Tomáš Pirk

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru