Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3505/2014Usnesení NS ze dne 20.10.2015

HeslaOprava rozhodnutí
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.3505.2014.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 122/16 ze dne 28.03.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Vladimír Sládeček


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3505/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D. ve věci žalobce Ing. P. R., Ph.D., zastoupeného JUDr. Jarmilou Černou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Bratranců Veverkových 396, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, identifikační číslo osoby 000 25 429, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 9 C 835/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. listopadu 2013, č.j. 24 Co 414/2013-430, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2015 č. j. 30 Cdo 3505/2014-484, se v záhlaví opravuje v označení právního zástupce žalobce na správné znění „zastoupeného JUDr. Jarmilou Černou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Bratranců Veverkových 396“.

Odůvodnění:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2015 č. j. 30 Cdo 3505/2014-484, je postiženo chybou v psaní spočívající v tom, že v záhlaví uvedeného usnesení je nesprávně uveden jako právní zástupce žalobce JUDr. Josef Červinka, advokát se sídlem v Novém Hrozenkově č.p. 843. Z obsahu spisu se však podává, že právní zástupkyní žalobce je JUDr. Jarmila Černá, advokátka se sídlem v Pardubicích, Bratranců Veverkových 396.

Podle § 164 o. s. ř. opraví předseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Nejvyšší soud proto vydal podle ustanovení § 164 o. s. ř. za použití § 243b o. s. ř., opravné usnesení, jímž tuto chybu v psaní uvedeným způsobem opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2015

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru