Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3482/2016Usnesení NS ze dne 09.08.2016

HeslaZastoupení
Odpovědnost státu za škodu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.3482.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241a o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 2996/16 ze dne 02.11.2016 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. David Uhlíř


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3482/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. B., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 6, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou psychickou a zdravotní a majetkovou újmu a 490 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 32 Nc 10243/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 5. 2016, č. j. 20 Co 153/2016-44, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dne 30. 10. 2015 žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou psychickou a zdravotní a majetkovou újmu a 490 000 Kč. Na základě výzvy soudu ze dne 23. 11. 2016, č. j. 32 Nc 10243/2015-14, požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Obvodní soud pro Prahu 2 tuto žádost usnesením ze dne 21. 3. 2016, č. j. 32 Nc 10243/2015-35, zamítl. Městský soud v Praze pak k odvolání žalobce napadené usnesení potvrdil v záhlaví specifikovaným rozhodnutím, jelikož (shodně se soudem prvního stupně) odvolací soud uzavřel, že podání žalobce je nedostatečné ve smyslu § 79 o. s. ř., neboť žalobce i přes výzvu soudu srozumitelným způsobem nevylíčil rozhodné skutečnosti, na nichž zakládá svůj nárok. Ve věci tudíž nejsou dány podmínky pro ustanovení zástupce podle § 30 o. s. ř., jelikož není zřejmé, čeho se žalobce domáhá a není tak možné posoudit, zda nejde o svévolně nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování práva ve smyslu § 138 o. s. ř.

Proti v záhlaví uvedenému usnesení podal dne 18. 5. 2016 žalobce dovolání, které obsahovalo vady, zejména nebyla splněna podmínka zastoupení advokátem či notářem ve smyslu § 241 o. s. ř., jež nebyly ani přes výzvu soudu ze dne 14. 6. 2016, č. j. 32 Nc 10243/2015-51, odstraněny.

Dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.). Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, se zde neuplatní, ježto předmětem řízení není ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 8. 2016

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru