Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3402/2017Usnesení NS ze dne 31.07.2017

HeslaPodmínky řízení
Odpovědnost státu za škodu
Zastoupení
Zastavení řízení
Ustanovení zástupce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3402.2017.1
Dotčené předpisy

§ 30 o. s. ř.

§ 138 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 odst. 1, 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3402/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 63/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 10. 2015, č. j. 53 Co 359/2015-19, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze napadeným usnesením potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, který rozhodl, že návrh žalobce na bezplatné ustanovení zástupce z řad advokátů se zamítá. Potvrdil tak závěry soudu prvního stupně, že dovolatel nedostatečně a neúplně vylíčil své majetkové poměry, nenaplnil tak předpoklady pro posouzení podmínek pro eventuální přiznání osvobození od soudních poplatků a v návaznosti na to i rozhodnutí o vyhovění či nevyhovění návrhu na ustanovení zástupce.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce, nezastoupený advokátem, včasné dovolání, ve kterém současně požádal o ustanovení zástupce.

I tato žádost byla pravomocně zamítnuta usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 27. 1. 2016, č. j. 14 C 63/2015-22, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016, č. j. 53 Co 88/2016-26, přičemž Nejvyšší soud usnesením ze dne 28. 2. 2017, č. j. 30 Cdo 169/2017-42, řízení o dovolání žalobce zastavil, když ani on ve smyslu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 78/2015, neshledal předpoklady pro ustanovení zástupce.

Usnesením ze dne 22. 3. 2017, č. j. 14 C 63/2015-47, doručeným žalobci dne 29. 3. 2017, Obvodní soud pro Prahu 2 vyzval dovolatele, aby si zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 10. 2015, č. j. 53 Co 359/2015-19, s tím, že nebude-li do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu nereagoval. Vada řízení spočívající v nedostatku povinného zastoupení tak nebyla odstraněna.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen.

V situaci, kdy návrh na ustanovení zástupce byl již dříve pravomocně zamítnut, přičemž předpoklady pro ustanovení zástupce dle § 30 o. s. ř. neshledal ani dovolací soud, srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2016, č. j. 30 Cdo 4512/2016-36, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, č. j. 30 Cdo 169/2017-42, a žalobce přes výzvu soudu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Nejsou-li splněny předpoklady k meritornímu projednání dovolání, není dán ani prostor pro úvahy o odkladu právní moci dovoláním napadeného usnesení [§ 243 písm. b) o. s. ř.].

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2017

Mgr. Vít Bičák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru