Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3395/2017Usnesení NS ze dne 08.08.2017

HeslaOdpovědnost státu za škodu
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3395.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 3472/17
soudce zpravodaj JUDr. Kateřina Šimáčková


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3395/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. B., proti žalovaným 1/ České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, 2/ Obvodnímu soud pro Prahu 1, se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 587/14 a 3/ Mgr. M. Š., o náhradu škody, zadostiučinění a majetkovou újmu ve výši 763 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 168/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 1. 2017, č. j. 25 Co 484/2016 - 20, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce doručil dne 29. 7. 2016 podání Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Následně byl soudem prvního stupně vyzván, aby svou žalobu doplnil, na což žalobce reagoval žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů. O této žádosti bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 11. 11. 2016, č. j. 13 C 168/2016 – 14, ve spojení s dovoláním napadeným usnesením odvolacího soudu. Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem ve smyslu § 241 o. s. ř. a o jeho žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení bylo zamítavě rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10. 4. 2017, č. j. 13 C 168/2016 - 30, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18. 5. 2017, č. j. 25 Co 179/2017 – 35, a usnesením Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3396/2017.

Nejvyšší soud si je vědom, že žalobce nebyl opětovně vyzván, aby splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Tímto postupem však nemohla být ohrožena žalobcova procesní práva, neboť z rozhodovací činnosti je Nejvyššímu soudu známo, že v téměř shodných sporech byl žalobce opakovaně ke splnění této podmínky vyzýván a žalobci je tudíž bezpochyby známo (jen v této věci byl takto vyzván již dvakrát), že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem (k tomu srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2291/13, in http:/nalus.usoud.cz, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3052/2014).

Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 8. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru