Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3372/2016Usnesení NS ze dne 10.01.2017

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3372.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3372/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce M. T., o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 0 Nc 10110/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 1. 2016, č. j. 20 Co 475/2015-14, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Hradci Králové jako soud prvního stupně usnesením ze dne 20. 11. 2015, č. j. 0 Nc 10110/2015-7, odmítl pro vady podání žalobce ze dne 21. 9. 2015, jímž se domáhal „obnovy žaloby“, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Krajský soud v Hradci Králové jako odvolací soud v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem.

Žalobce současně s podáním dovolání navrhl, aby mu byl bezplatně ustanoven advokát pro podání dovolání. Návrh žalobce byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 26. 4. 2016, č. j. 0 Nc 10110/2015-30, zamítnut.

Nato soud prvního stupně vyzval žalobce usnesením ze dne 14. 6. 2016, č. j. 0 Nc 10110/2015-34, aby odstranil nedostatek povinného zastoupení ve lhůtě patnácti dnů. Žalobce nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl poučen, že dovolací soud v případě neodstranění vytknuté vady dovolací řízení zastaví.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které upravuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku z pravidla představuje ustanovení § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 10. ledna 2017

JUDr. Bohumil Dvořák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru