Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3368/2013Usnesení NS ze dne 04.12.2013

HeslaDovolací důvody
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.3368.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3368/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobců: a) R. Š., a b) M. Š., oběma zastoupených JUDr. Josefem Seifertem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Šimkova 1224, proti žalované R. Š., zastoupené Mgr. Ivetou Trejtnarovou, advokátkou se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Staré náměstí 49, o určení vlastnického práva k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 6 C 76/2011, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. května 2013, č. j. 24 Co 69/2013-208, takto:

I. Dovolání žalobců se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.)

Dovolání žalobců proti v záhlaví citovanému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například usnesení Nejvyššího soudu České republiky (dále již „Nejvyšší soud“) z 26. 7. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1921/99, uveřejněné pod č. 24/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2010, sp. zn. 30 Cdo 4581/2009, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2418/2011, které jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu www. nsoud.cz) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Dovolání nemůže být přípustné ani z důvodů, jimiž dovolatelé zpochybňují skutkový stav zjištěný odvolacím soudem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.)

Nejvyšší soud proto dovolání žalobců podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 poslední věta o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. prosince 2013

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru