Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3360/2017Usnesení NS ze dne 31.07.2017

HeslaPodmínky řízení
Odpovědnost státu za škodu
Zastoupení
Zastavení řízení
Ustanovení zástupce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3360.2017.1
Dotčené předpisy

§ 30 o. s. ř.

§ 138 o. s. ř.

§ 241 odst. 1, 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3360/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení částky 5 000 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 284/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 10. 2016, č. j. 11 Co 392/2016-52, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze napadeným usnesením potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, který rozhodl, že řízení o žádosti žalobce ze dne 3. 6. 2016 o ustanovení zástupce z řad advokátů se zastavuje. Potvrdil tak závěry soudu prvního stupně, že projednání nového návrhu brání překážka rei iudicatae, když o totožném návrhu žalobce již pravomocně rozhodnuto bylo a tento v novém návrhu ani netvrdí, že by se od posledního rozhodnutí jeho poměry výrazně změnily k horšímu a jak konkrétně, a tak není možné o novém návrhu rozhodnout.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce, nezastoupený advokátem, včasné dovolání, ve kterém současně požádal o ustanovení zástupce.

Usnesením ze dne 26. 5. 2017, č. j. 20 C 284/2014-74, doručeným žalobci dne 6. 6. 2017, Obvodní soud pro Prahu 2 vyzval dovolatele, aby si zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 10. 2016, č. j. 11 Co 392/2016-52, s tím, že nebude-li do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce na tuto výzvu reagoval svým přípisem, ve kterém opětovně požádal o ustanovení zástupce pro řízení. Vada řízení spočívající v nedostatku povinného zastoupení tak nebyla odstraněna.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění výzvy poučen.

V situaci, kdy návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení byl již dříve pravomocně zamítnut, přičemž Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil poté, co ani on u žalobce neshledal naplnění předpokladů pro ustanovení zástupce (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2016, č. j. 30 Cdo 535/2016-31), a žalobce přes výzvu soudu neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Nejsou-li splněny předpoklady k meritornímu projednání dovolání, není dán ani prostor pro úvahy o odkladu právní moci dovoláním napadeného usnesení [§ 243 písm. b) o. s. ř.].

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2017

Mgr. Vít Bičák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru