Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3353/2017Usnesení NS ze dne 25.07.2017

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3353.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3353/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu a o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 102/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2016, č. j. 54 Co 286/2016-33, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 29. 1. 2016, č. j. 20 C 102/2015-19, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení.

Odvolací soud přisvědčil závěrům soudu prvního stupně týkajících se zohlednění majetkových a sociálních poměrů žalobce při posuzování návrhu na ustanovení zástupce z řad advokátů a dále doplnil, že je mu z úřední činnosti známo, že žalobce vede velké množství sporů proti téže žalované o náhradu škody a v dané problematice se dokáže adekvátně orientovat, tedy je zřejmé, že nepotřebuje ustanovit advokáta k nezbytné ochraně jeho zájmů.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání zároveň požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 30. 11. 2016, č. j. 20 C 102/2015-43, byla žádost žalobce zamítnuta. O odvolání podaném proti tomuto usnesení odvolací soud rozhodl usnesením ze dne 11. 4. 2017, č. j. 54 Co 98/2017-53, tak, že se odvolání odmítá. Následně byl žalobce soudem prvního stupně vyzván usnesením ze dne 19. 5. 2017, č. j. 20 C 102/2015-54, k odstranění nedostatku povinného zastoupení. Zároveň soud žalobce poučil, že neučiní-li tak do deseti dnů, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Na uvedenou výzvu žalobce nijak nereagoval.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 25. července 2017

JUDr. Bohumil Dvořák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru