Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3351/2017Usnesení NS ze dne 25.07.2017

HeslaPodjatost
Podmínky řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3351.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3351/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu a o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 102/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 5. 2016, č. j. 1 Nc 2412/2016-29, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným usnesením rozhodl o žalobcově námitce podjatosti soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 Mgr. Vojtěcha Trojánka tak, že není vyloučen z projednávání a rozhodnutí v této věci.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, přestože byl poučen o tom, že proti danému usnesení není dovolání přípustné.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 236 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Pojem „nadřízený soud“, je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem „odvolací soud“ jej tudíž zaměňovat nelze (srov. též stanovisko pléna Nejvyššího soudu z 27. června 1996, Plsn 1/96, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek). Rozhoduje-li tedy Městský soud v Praze o vyloučení soudce obvodního soudu podle § 15b a § 16 o. s. ř., není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacím; vydání takového rozhodnutí ostatně žádné rozhodnutí soudu prvního stupně, jež by bylo možné napadnout odvoláním, nepředchází (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 30 Cdo 3731/2008). Rovněž skutečnost, že nadřízený soud je shodou okolností současně i odvolacím soudem vůči soudu, o jehož soudci rozhoduje, zde není rozhodná (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2015, sp. zn. 29 Cdo 80/2015).

Funkční příslušnost k projednání dovolání proti takovému rozhodnutí občanský soudní řád neupravuje, proto Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil podle § 104 odst. 1 o. s. ř.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 25. července 2017

JUDr. Bohumil Dvořák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru