Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 334/2008Usnesení NS ze dne 14.01.2010

EcliECLI:CZ:NS:2010:30.CDO.334.2008.1

přidejte vlastní popisek

30 Cdo 334/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně A. W., zast. advokátem, proti žalovaným 1) D. S.-P., zast. advokátem, 2) S. M P., s. r. o., zast. advokátkou, za účasti vedlejšího účastníka na straně první žalované A. S., zast. advokátem, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 29/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. září 2006, č. j. 1 Co 148/2006-172, takto:

Dovolání se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze v záhlaví označenému, jímž byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2005, č. j. 37 C 29/2004-147, kterým byla zamítnuta žaloba způsobem ve výroku uvedeným a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení a změněn jen ohledně náhrady nákladů řízení vedlejšího účastníka, a jímž rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení, ve věci samé není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. Nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť přesto, že dovolatelka ve svém dovolání odkazuje na dovolací důvod ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., t. j. že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, žádnou právní otázku, jež by měla být v dané věci zásadně významná, v podaném dovolání nevymezuje. Z obsahu dovolání je zřejmé, že dovolatelka výslovně nesouhlasí s tím, jak byl zjištěn skutkový stav a hodnoceny provedené důkazy; v tomto směru polemizuje se závěry soudů obou stupňů a předkládá vlastní verzi jí zhodnocených důkazů. Uplatnění dovolacího důvodu mířícího proti skutkovým zjištěním je ovšem ve smyslu § 241a odst. 3 o. s. ř. vyloučeno.

Dovolání proti výroku rozsudku odvolacího soudu o nákladech řízení, které má povahu usnesení (§ 167 odst. 1 o. s. ř.) občanský soudní řád nepřipouští (srv. § 236 až § 239 o. s. ř., a dále např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, roč. 2003).

Protože dovolání žalobkyně směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, dovolací soud je – aniž by se mohl věcí dále zabývat – podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 část věty před středníkem, neboť žalobkyně s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovaným v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. ledna 2010

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru