Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 33/2017Usnesení NS ze dne 19.10.2017

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.33.2017.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 33/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce A. Ž., toho času Mírov - PS 1/9, zastoupeného JUDr. Jakubem Špitálským, advokátem se sídlem v Praze 5, Plzeňská 4, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 100.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 307/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2015, č. j. 29 Co 212/2011-338, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. července 2017, č. j. 30 Cdo 33/2017-382, se opravuje tak, že v záhlaví a ve třetím odstavci odůvodnění se vypouští nesprávné označení jednacího čísla rozsudku Městského soudu v Praze 29 Co 212/2015-65 a nahrazuje se správným 29 Co 212/211-338.

Odůvodnění:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. července 2017 č. j. 30 Cdo 33/2017-382, je postiženo chybou v psaní spočívající v tom, že v záhlaví uvedeného usnesení a ve třetím odstavci odůvodnění je nesprávně uvedeno jednací číslo rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2015, 29 Co 212/2015-65, ačkoli správně má být 29 Co 212/2011-338.

Podle § 164 o.s.ř. opraví předseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Nejvyšší soud proto vydal podle ustanovení § 164 o.s.ř. za použití § 243b o.s.ř., opravné usnesení, jímž tuto chybu v psaní uvedeným způsobem opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. října 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru