Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 325/2013Usnesení NS ze dne 27.02.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.325.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009

§ 44 odst. 3 zák. o rod.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 325/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci péče o nezletilou T. L., trvale bytem u matky, zastoupenou opatrovníkem Statutárním městem Ostrava - ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, dítě matky N. G., a otce M. L., t.č. ve výkonu trestu, za účasti navrhovatele Okresního státního zastupitelství v Ostravě, o zbavení otce rodičovské zodpovědnosti, ve věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. P 1233/2006, o dovolání matky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. května 2012, č.j. 13 Co 132/2012-103, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Okresní soud v Ostravě (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 9. prosince 2011, č.j. P 1233/2006-79, zbavil otce M. L. rodičovské zodpovědnosti k nezletilé T. L., a rozhodl o nákladech řízení. Soud prvního stupně prokázal, že otec nehradí pravidelně výživné, neprojevuje o ni takový zájem, jaký by otec projevovat měl a je současně ve výkonu trestu odnětí svobody, což dokládá jeho morální vlastnosti, a proto dospěl k závěru, že podmínka v ustanovení § 44 odst. 3 zákona o rodině je dána a byl rodičovské zodpovědnosti zbaven.

Krajský soud v Ostravě (dále jen „odvolací soud“) usnesením ze dne 30. května 2012, č.j. 13 Co 132/2012-103, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a řízení zastavil. U jednání před odvolacím soudem dne 13. dubna 2012 vzal navrhovatel svůj návrh na zbavení otce rodičovské zodpovědnosti v plném rozsahu zpět, neboť bylo zjištěno, že nezletilá se chce s otcem stýkat, jsou zde stále zachovány citové vazby otce k nezletilé T. a matky otce. Navrhovatel vzal návrh zpět, jelikož se domnívá, že není v zájmu nezletilé, aby byl otec zbaven rodičovské zodpovědnosti.

Dne 11. července 2012 matka zaslala soudu Nejvyššímu soudu své dovolání, jímž napadla usnesení odvolacího soudu. Podání však nebylo sepsáno advokátem.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 24. července 2012, č.j. P 1233/2006-110, které doručil dne 2. srpna 2012, matku vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení odstranila chybějící náležitosti dovolání - zejména nedostatek povinného zastoupení advokátem, dále ať označí důkazy a uvede dovolací návrh. Matku současně poučil o následcích neodstranění uvedených vad dovolání a vzhledem k tomu, že matka na tuto výzvu ve stanovené lhůtě nijak nereagovala, předložil dovolání Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud dovolání matky posoudil z hlediska § 241 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“), podle kterého dovolatelka musí být v dovolacím řízení zastoupena advokátem, jestliže sama nemá právnické vzdělání. Z podaného dovolání zastoupení advokátem nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání matky prokazující nebyly předloženy. Dovolatelka přes výzvu soudu prvního stupně nedostatek povinného zastoupení neodstranila, ačkoliv byla o následcích nesplnění této povinnosti poučena. Protože povinné zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje, a protože ke zhojení tohoto nedostatku, i přes řádnou výzvu soudu prvního stupně dosud nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak ostatním účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 27. února 2013

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru