Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3224/2017Usnesení NS ze dne 18.07.2017

HeslaZastavení řízení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3224.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3224/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobkyně Dukar, s.r.o., identifikační číslo osoby 250 47 922, se sídlem v Děčíně, U Plovárny 6, zastoupené Mgr. Tomášem Balážem, se sídlem v Žilině, Štúrova 1, Slovenská republika, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 295 803,86 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 101/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 12. 2015, č. j. 39 Co 206/2015-347, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobkyně podala proti v záhlaví uvedenému rozsudku dovolání, aniž splnila podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Žalobkyně v řízení sice je zastoupena Mgr. Tomášem Balážem, jenž ovšem není zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory, ani nedoložil, že splnil povinnost po dohodě s klientem ustanovit advokáta jako svého konzultanta v otázkách procesního práva (§ 35p zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů). Následně žalobkyně podala žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 12. 9. 2016, č. j. 10 C 101/2012-460, žádost dovolatelky zamítl. Usnesením odvolacího soudu ze dne 29. 3. 2017, č. j. 39 Co 358/2016-478, bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno. Dovolací řízení proti posledně uvedenému usnesení bylo usnesením Nejvyššího soudu zastaveno (k účinkům tohoto rozhodnutí srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3442/2014). Soud prvního stupně usnesením ze dne 24. 4. 2017, č. j. 10 C 101/2012-482, dovolatelku vyzval, aby ve lhůtě do 3 dnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc zástupce pro dovolací řízení. Dovolatelka v reakci na výzvu zopakoval žádost o ustanovení zástupce.

Dovolací soud řízení o dovolání žalobkyně podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 7. 2017

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru