Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3215/2017Usnesení NS ze dne 19.10.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.3215.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3215/2017-508

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem v Praze 8, Na Žertvách 24/132, IČO 48115908, zastoupeného Mgr. Ludmilou Kutějovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 935/13, proti žalovanému ArtForum 21 Slovakia s.r.o., se sídlem v Bratislavě, Karpatská 16, Slovenská republika, zastoupenému JUDr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1 – Nové Město, Na Florenci 2116/15, o vyslovení zákazu užívat literární dílo, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 41/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. ledna 2017, č. j. 3 Co 175/2010-472, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 17. ledna 2017, č. j. 3 Co 175/2010-472, potvrdil výroky I. III. a IV. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. května 2010, č. j. 34 C 41/2008-190, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku Vrchního soudu v Praze podal žalobce dovolání, které však podáním ze dne 12. října 2017 vzal v celém rozsahu zpět. Přípisem ze dne 13. října 2017 se vzdal žalovaný práva na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014. S ohledem na uvedený procesní úkon dovolatele, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, dovolací soud řízení s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. října 2017

JUDr. Pavel Pavlík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru