Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3162/2019Usnesení NS ze dne 26.09.2019

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.3162.2019.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3162/2019-231

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a Mgr. Hynka Zoubka v právní věci žalobců a) I. D., narozené dne XY, bytem v XY, a b) L. N., narozeného dne XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 209/2016, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 5. 2019, č. j. 14 Co 139/2019-214, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 4. 1. 2019, č. j. 19 C 209/2016-201, nepřiznal žalobcům osvobození od soudních poplatků a zamítl jejich žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů. Dovoláním napadeným usnesením Městský soud v Praze jako soud odvolací potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Usnesení odvolacího soudu v celém jeho rozsahu napadli žalobci dovoláním.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 1 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen "o. s. ř.".

Podle § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek.

Podle § 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

Nejvyšší soud proto v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 9. 2019

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru