Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Cdo 3130/2020Usnesení NS ze dne 13.11.2020

HeslaDovolání
Zastavení řízení
Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.3130.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

30 Cdo 3130/2020-287

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce F. F., nar. XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení 200 000 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 21 C 221/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 6. 2020, č. j. 57 Co 158/2020-280, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací napadeným usnesením potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné jako soudu prvního stupně, ze dne 24. 3. 2020, č. j. 21 C 221/2014-270, kterým soud zastavil dovolací řízení a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok I usnesení odvolacího soudu). Dále odvolací soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II usnesení odvolacího soudu).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání ze dne 14. 9. 2020 (č. l. 282), při jehož podání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání. Žalobce již dříve v této věci požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a o osvobození od soudních poplatků. O těchto žádostech bylo rozhodnuto usnesením soudu prvního stupně ze dne 5. 10. 2018, č. j. 21 C 221/2014-219, tak, že se žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítá, což následně potvrdil i soud odvolací usnesením ze dne 30. 11. 2018, č. j. 57 Co 371/2018-225. Dále soud prvního stupně rozhodl usnesením ze dne 1. 11. 2019, č. j. 21 C 221/2014-249, tak, že se návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení zamítá, což následně opět potvrdil i soud odvolací usnesením ze dne 20. 12. 2019, č. j. 57 Co 403/2019-257.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.

Na uvedeném nemůže ničeho změnit ani skutečnost, že žalobce nebyl v tomto dovolacím řízení vyzván, aby si zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobce si vzhledem ke značnému množství jím podávaných dovolání musel být vědom podmínky povinného zastoupení, když byl již mnohokrát poučen o následcích neodstranění takové vady, naposledy nejpozději v řízení o žalobě v této věci usnesením soudu prvního stupně ze dne 2. 3. 2020, č. j. 21 C 221/2014-264, které bylo žalobci řádně doručeno dne 4. 3. 2020.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 11. 2020

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru